گزارش از دانش: نگرانی از نفوذ شورشیان شبکه جندالله در ولایت بغلان

نگرانی از نفوذ شورشیان شبکه جندالله در ولایت بغلان افغانستان

نگرانی از نفوذ شورشیان شبکه جندالله در ولایت بغلان افغانستان

ولایت بغلان  یکی از ولایات عمده برای افغانستان است،  این ولایت شمال این کشور به ولایات شمالشرق و مرکز افغانستان وصل میکند…

با آنکه در گذشته این ولایت شاهد نا امنی ها بود ولی در این اواخر در نتیجه راه اندازی چندین عملیات نظامی مشترک اعم از نیروهای امنیتی افغان و آیساف که شامل سربازان سویدنی و آلمانی بود این ولایت نسبتاً امن شده است.

در همین حال شماری از مقام های محلی این ولایت از نفوذ شورشیان طالبان که در شبکه جندالله مربوط طالبان ازبکستان فعالیت دارند در مناطق این ولایت نگران اند.

سید محمود سادات ولسوالی بورکه ولایت بغلان به خبرنگاران گفت: شبکه جندالله تلاش دارند تا مردم را در این ولسوالی به ضد دولت تحریک کند و آنان را به شبکه های تروریستی جذب نماید.

وی از مقام های افغان و ایساف خواست تا عملیات های مشترک نظامی را در مناطق نا امن این ولایت راه اندازی کنند تا این شورشیان  سرکوب شوند.

این درحالیست که در گذشته نیز شماری از مقام های محلی از نفوذ طالبان ازبکستانی در این مناطق نگران بودند ولی مقام های پولیس از سرکوب آنان خبرداده بود.

ولسوالی بورکه ولایت بغلان مرز مشترک با ولایت تخار دارد در برخی از موارد شورشیان از مناطق کوهستانی استفاده کرده و تلاش میکنند تا برای خود و نیروهای خود پناه گاه امن در مناطق دور دست ایجاد کنند.

مقام های ارتش در شمال نیز گفته است که اگر این گفته ها واقعیت داشته باشد آنان عملیات سرکوب آنان را آغاز خواهند کرد.

گزارش از دانش