گزارش از دانش: نگرانی از نفوذ شورشيان شبكه جندالله در ولايت بغلان

نگرانی از نفوذ شورشيان شبكه جندالله در ولايت بغلان افغانستان

نگرانی از نفوذ شورشيان شبكه جندالله در ولايت بغلان افغانستان

ولايت بغلان  يكي از ولايات عمده براي افغانستان است،  اين ولايت شمال اين كشور به ولايات شمالشرق و مركز افغانستان وصل ميكند…

با آنكه در گذشته اين ولايت شاهد نا امني ها بود ولي در اين اواخر در نتيجه راه اندازي چندين عمليات نظامي مشترك اعم از نيروهاي امنيتي افغان و آيساف كه شامل سربازان سويدني و آلماني بود اين ولايت نسبتاً امن شده است.

در همين حال شماري از مقام هاي محلي اين ولايت از نفوذ شورشيان طالبان كه در شبكه جندالله مربوط طالبان ازبكستان فعاليت دارند در مناطق اين ولايت نگران اند.

سيد محمود سادات ولسوالي بوركه ولايت بغلان به خبرنگاران گفت: شبكه جندالله تلاش دارند تا مردم را در اين ولسوالي به ضد دولت تحريك كند و آنان را به شبكه هاي تروريستي جذب نمايد.

وي از مقام هاي افغان و ايساف خواست تا عمليات هاي مشترك نظامي را در مناطق نا امن اين ولايت راه اندازي كنند تا اين شورشيان  سركوب شوند.

اين درحاليست كه در گذشته نيز شماري از مقام هاي محلي از نفوذ طالبان ازبكستاني در اين مناطق نگران بودند ولي مقام هاي پوليس از سركوب آنان خبرداده بود.

ولسوالي بوركه ولايت بغلان مرز مشترك با ولايت تخار دارد در برخي از موارد شورشيان از مناطق كوهستاني استفاده كرده و تلاش ميكنند تا براي خود و نيروهاي خود پناه گاه امن در مناطق دور دست ايجاد كنند.

مقام هاي ارتش در شمال نيز گفته است كه اگر اين گفته ها واقعيت داشته باشد آنان عمليات سركوب آنان را آغاز خواهند كرد.

گزارش از دانش