رادیو سوئد– بیشتر از یک دهم دختران جوانی که در خانه های نگهداری از جوانان ungdomshem درسال گذشته ثبت بودند، گفته اند سکس فروخته اند…

تن‌ فروشی دختران جوان سوئدی در مراکز نگهداری از بی سرپرستان سوئد

تن‌ فروشی دختران جوان سوئدی در مراکز نگهداری از بی سرپرستان سوئد - عکس نمایشی می باشد


این موضوع در گزارشی که انستیتوی دولتی Statens institutionsstyrelse SIS امروز به دولت ارائه کرده آمده است و از یک سوم این دختران مایل به فروختن سکس هستند. Anit Adnersson بازرس در ses.

گوش کنید به گزارش رادیویی: تن‌فروشی دختران جوان در خانه های نگهداشت جوانان

– رقم درخواست فروش سکس بدون در نظر داشت جواب مثبت یا منفی بسیار بالا است. این واقعیت آسیب‌ پذیربودن این گروه از جوانان را نشان می دهد.
در بررسی‌ که اداره انستیتوی دولتی انجام داده است، ۵۶۷ جوانی که به تازه‌ گی به خانه نگهداری از جوانان آمده بودند و به سوال ها جواب داده اند که به صورت کلی ۷ در صد جوانان جواب داده اند که گاهی سکس فروخته اند. در این میان ۱۲ در صد دختران و ۴ در صد پسران شامل آن شده اند.
در جواب سوالی که آیا به آن ها پیشنهاد سکس با پرداخت پول شده است، ۳۳ در صد دختران و ۶ درصد پسران جواب مثبت داده اند.
جوانانی که در خانه های نگهداری از جوانان بی سرپرست زندگی می کنند، کسانی هستند اند که یا محتاد و مجرم اند و یا والدین شان به دلایل مختلف نمی توانند از فرزندان خود نگهداری کنند. به عقیده انیتا اندرشون اینکه افراد با این کودکان و نوجوانان در چه نوع شرایطی در تماس شده اند تا از آن ها سکس بخرند نشان دهنده محیط دشوار زندگی این جوانان است که آن ها در چنین وضعیتی قرار گرفته اند.

منبع متن خبر: رادیو فارسی خبر سراسری سوئد